Iċ-ĊAK (Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni), fi ħdan il-Patrijiet Franġiskani Konventwali, twaqqaf fl-1998 bl-iskop li jwieġeb għall-ħtiġijiet tal-animazzjoni reliġjuża permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Beda jippubblika diversi fuljetti, rivisti u kotba ta' natura reliġjuża u fl-2005 inkorpora miegħu d-Dar Editriċi Reliġjon u Ħajja li kienet twaqqfet fl-1967 minn Patri Alessandru Bonnici. Id-Dar Editriċi kompliet bil-ħidma fil-qasam tal-kotba reliġjużi u f'dan l-aħħar żmien saret il-pubblikatur uffiċċjali tad-dokumenti l-aktar importanti tal-Knisja u tal-Papiet; dan bi ftehim mal-Konferenza Episkopali Maltija u mal-Libreria Editrice Vaticana. Sa issa ċ-ĊAK ippubblika aktar minn 270 ktieb.

 

ĊAK (Animation & Communication Centre) belongs to the Franciscan Conventual Friars and was erected in 1998 with the aim of offering religious animation through social communication means. It published various leaflets, magazines and books and in 2005 it embraced the already existing Publishing House Reliġjon u Ħajja (Religion & Life) that was founded in 1967 by Fr Alexander Bonnici. The Publishing House continued its work in the religious sector and lately became the official publisher of the Church and Papal documents with a mutual agreement with the Maltese Episcopal Conference and Libreria Editrice Vaticana. Till now ĊAK published more than 270 titles.

 Fr  Paul Darmanin
CAK
Triq S.Sommier
Birkirkara BKR4611
Malta

E-mail: info@cakmalta.org
Tel: (+356) 21498343
Fax: (+356) 21443458